Hem / Home

Välkommen till Fireflame Ferrets / Welcome to Fireflame Ferrets


Vem är då jag?

Jag heter Erika Ek och är född 1986.

Bor med min son Anton, vi bor i Ånge i Västernorrlands län.

Jag såg min första iller som 6 åring.

Jag sa direkt att en iller SKA jag ha, men mamma och pappa sa självklart nej och det är jag tacksam för idag då jag var alldeles för ung.

Vid 14 års ålder fick jag nys om illern Zeke som inte alls hade det så bra hos sin dåvarande ägare som ville bli av med honom.

Var dit och hälsade på och dagen efter det bodde Zeke hos mig helt enkelt.

Bara någon månad senare kom även en omplacering vid namn Kingen till mig och där började hela resan.

Livet forsatte att inbringa nya små pälsar att älska i mitt liv.

Jag insåg ganska snabbt att detta djurslag ville jag ha resten av mitt liv och jag ville börja föda upp.

Efter många års av läsande startade jag uppfödningen 2012.Who am I then?

My name is Erika Ek and I was born in year 1986.

Living with my son Anton, we live in Ånge in Västwernorrlands län in Sweden.

I saw my first ferret when i was 6 years old.

I said straight away that a ferret I must have, but of course mom and dad said NO and I am grateful for that since I was far too young.

At the age of 14 I got to know about the ferret named Zeke who did not have it so good at all with his then owner who wanted to get rid of him.

Was there and greeted him and the day after that Zeke lived with me.

Just a month later, a replacement ferret by the name  Kingen also came to me and the whole journey started there.

Life continued to bring in new little fuzzies to love in my life.

I realized quite quickly that this species will own me for the rest of my life and I wanted to start breeding.

After many years of reading I started the breeding 2012.